contact

Sproud
Gaelstraat 13
2013 CE  Haarlem
+31 6 51517576
info@sproud.nl 

 

blog archief
« Dit ben ik | Main | Skateboard upcycling - Art by Haroshi »
maandag
jun132011

Gestreepte olifantjes

Op het vliegveld van Pisa zag ik de Mywalit shop. Mooie kleurrijke lederwaren, maar dat logo deed me aan verffabrikant Caparol denken. De Caparol-olifant vind ik net wat pittiger qua vorm en het letterfont meer eigen. De eerste drie letters van Mywali (myw) lijken groter en wijder gespatieerd dan de laatste vier (alit). Dat vind ik niet zo mooi. 
De verhouding tussen tekst en beeld is bij Mywalit wel beter.

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>